Ikatan Motor Honda Bandung (IMHB)

Nama Paguyuban : Ikatan Motor Honda Bandung (IMHB)
Tahun Berdiri : 17 Juli 2019 (Periode 2019 - 2022)
Ketua Klub :  Bro Agus Suhendar
Total Anggota : 1300 bikers
Tempat Kopdar : Jl. Dago No. 17 Bandung
Total Klub : 33 Klub/Komunitas sepeda Motor Honda wilayah Bandung
Nama-Nama Klub dibawah IMHB :

 • TAB 
 • HVRC
 • HBRC
 • HSFCB
 • HMPC
 • HBAC
 • HAB125
 • HRRC
 • SCUBA
 • KHAT
 • B'POWER
 • HVRB
 • LOC
 • GHOT
 • HAST
 • SADAYA COMMUNITY
 • HSCB
 • BOG
 • BOC
 • TAD
 • CBHC
 • HCST
 • BASIC
 • HPCI
 • NMC
 • CCB
 • HWB
 • SCRUB
 • PROMBAC
 • SIKINANGKA BDG
 • BDG CRF
 • FOGI

 

List Komunitas